Interaktionsdesign – vad är det?

Varför sitter tangenterna på din dators tangentbord så konstigt? QWERTYUIOPÅ osv. Och varför har de flesta bilar fortfarande en spak för parkeringsbromsen, som måste dras åt, trots att det är tekniskt möjligt att låsa hjulens trumbroms på andra sätt numera, exempelvis med en strömbrytare. Svaret är att det handlar om interaktionsdesign, ett begrepp som framför allt förknippas med datorers och andra IT-prylars mjukvara, men som även kan överföras på andra områden.

Interaktionsdesign handlar om att skapa produkter som är lätta att använda. Det är inte formen som är huvudsaken, till skillnad från många andra typer av design. Man är heller inte ute efter att skapa den objektivt bästa produkten, utan den subjektivt bästa, som är lätt att använda för så många människor som möjligt. Många känner nog igen sig i Eddie Izzards beskrivning av hur svårt det kan vara att utföra en till synes enkel uppgift, som att skriva ut ett dokument från datorn.

I takt med att interaktionsdesignen utvecklas blir det dock mindre och mindre troligt att det är svåranvända datorsystem som kommer att orsaka jordens undergång. Men än så länge återstår mycket att göra.

Utbildningar inom interaktionsdesign finns på många skolor runt om i världen. Termen myntades i mitten av 1980-talet, men det var först 1994 som den började användas på allvar. Det året startades den första utbildningen i interaktionsdesign vid Carnegie Mellon-universitetet i Pitttsburgh. Fokus låg vid denna tid framför allt på vad som visades på skärmen, men med tiden utvecklades disciplinen till att också ta in behavioristiska perspektiv: hur människor använde olika IT-produkter, och hur de reagerade på vad som visades på skärmen.